Plany polowań zbiorowych

Plan polowań zbiorowych na sezon 2017/2018 Koło Łowieckie "Szarak"

Plan polowań zbiorowych na sezon 2017/2018 Koło Łowieckie "Towarzystwo Myśliwych"

 

Przepisy

 

 

 

WNIOSKI DO POBRANIA

Gmina Głogów Małopolski

 

Zarząd Województwa Podkaprackiego 

 

OBWODY ŁOWIECKIE NA TERENIE GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

 

Nr obwodu (nowy) Nr obwodu(stary) Pow. (ha) Opis Dzierżawca lub zarządca
61 pk 27 RZ 8025 Granica północna biegnie drogą Kolbuszowa-Raniżów od Kolbuszowej do Raniżowa. Granica wschodnia biegnie drogą Raniżów-Przewrotne od Raniżowa do miejscowości Przewrotne. Granica południowa biegnie drogą PrzewrotneDomatków od miejscowości Przewrotne, przez Widełka, Kupno i Bukowiec, do styku z drogą Sędziszów Małopolski-Kolbuszowa. Granica zachodnia biegnie drogą Sędziszów Małopolski–Kolbuszowa, od przecięcia się z drogą DomatkówBukowiec, do miejscowości Kolbuszowa.  Koło Łowieckie "Towarzystwo Myśliwych"
w Rzeszowie
62 pk 28 RZ 6381 Granica północna biegnie drogą Raniżów-Sokołów Małopolski od styku z drogą Raniżów –Przewrotne do Sokołowa Małopolski, a dalej drogą Sokołów Małopolski - Wólka Niedźwiecka, od Sokołowa Małopolskiego w kierunku miejscowości Wólka Niedźwiedzka, do styku z drogą idącą do miejscowości Trzeboś. Granica wschodnia biegnie drogą idącą przez Trzeboś od styku z drogą Sokołów Małopolski -Wólka Niedźwiecka do drogi idącej z miejscowości Trzeboś, do miejscowości Nienadówka. Granica południowa biegnie drogą Trzeboś-Przewrotne od miejscowości Trzeboś, przez Nienadówkę i Przewrotne, do styku z drogą Głogów Małopolski - Raniżów. Granica zachodnia biegnie drogą Głogów Małopolski –Raniżów od miejscowości Przewrotne do Raniżowa.  Koło Łowieckie „Szarak” w Głogowie Małopolskim
72 pk 34 RZ 8853 Granica północna biegnie drogą Domatków-Widełka od styku z drogą Kolbuszowa Sędziszów Małopolski, przez miejscowość Kupno i Widełkę, do styku z drogą idącą z miejscowości Widełka przez przysiółek Zacinki do drogi Bratkowice-Mrowla. Granica wschodnia biegnie drogą od miejscowości Widełka, przez przysiółek Zacinki i miejscowość Budy Głogowskie, do styku z drogą Mrowla-Bratkowice. Granica południowa biegnie drogą Mrowla-Czarna Sędziszowska od styku z drogą idącą do miejscowości Budy Głogowskie, przez Bratkowice i Czekaj, do drogi Sędziszów Małopolski-Kolbuszowa. Granica zachodnia biegnie drogą Sędziszów Małopolski Kolbuszowa od styku z drogą idącą przez miejscowość Czarna Sędziszowska do przecięcia się z drogą Domatów-Bukowiec. Koło Łowieckie „Jedność” w Rzeszowie
73 pk 35 RZ 8009

Granica północna biegnie drogą Widełka-Przewrotne od styku z drogą Widełka-Budy Głogowskie do miejscowości Przewrotne, po czym drogą PrzewrotneNienadówka, przez miejscowość Przewrotne i Nienadówkę Górną, do styku z drogą Sokołów Małopolski-Rzeszów. Granica wschodnia biegnie drogą Sokołów Małopolski-Rzeszów od Nienadówki do miejscowości Stobierna Krzywe. Granica południowa biegnie drogą łączącą Stobierna Krzywe z Głogowem Małopolskim od drogi Sokołów Małopolski-Rzeszów, przez przysiółek Zagrody, do Głogowa Małopolskiego, po czym drogą Głogów Małopolski-Budy Głogowskie do styku z drogą Budy Głogowskie-Widełka. Granica zachodnia biegnie drogą Budy Głogowskie-Widełka od styku z drogą idącą do Głogowa Małopolskiego, aż do miejscowości Widełka.

Koło Łowieckie „Towarzystwo Myśliwych”
w Rzeszowie
86 pk 36 RZ 9212 Granica północna biegnie drogą łączącą Stobierna Krzywe z Głogowem Małopolskim od drogi Sokołów Małopolski – Rzeszów, przez przysiółek Zagrody, do Głogowa Małopolskiego, po czym drogą Głogów Małopolski – Budy Głogowskie do styku z drogą Budy Głogowskie – Widełka. Granica wschodnia biegnie drogą Sokołów Małopolski – Rzeszów od styku z drogą łączącą miejscowość Stobierna – Krzywe z miejscowością Głogów Małopolski do styku z drogą idącą przez Nową Wieś do Zaczernia. Dalej granica biegnie środkiem rzeki Wisłok do przecięcia się z drogą Łąka – Trzebownisko. Granica południowo – wschodnia biegnie drogą Łąka – Trzebownisko od przecięcia się tej drogi z rzeką Wisłok do miejscowości Trzebownisko, po czym drogą Trzebownisko – Miłocin, następnie drogą Miłocin Bratkowice, przez Rudną Wielką i Mrowlę, do styku z drogą idącą do miejscowości Budy Głogowskie. Granica zachodnia biegnie drogą idącą przez Budy Głogowskie od styku z drogą Mrowla – Bratkowice do drogi idącej do Głogowa Małopolskiego.  Koło Łowieckie „Towarzystwo Myśliwych”
w Rzeszowie