Azbest

W związku z realizacją zadania pod nazwą "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Głogów Małopolski" w ramach programu NFOŚiGW, którego głównym założeniem jest demontaż i zbieranie odpadów zawierających azbest, prosi się mieszkańców Gminy, którzy posiadają azbest i zamierzają jego demontaż o zgłaszanie się do tut. Urzędu, celem złożenia wniosku, który dostępny jest w w/w Urzedzie oraz pod tym LINKIEM.

Koszty związane z realizacją programu ponosi NFOŚiGW oraz Gmina Głogów Małopolski.