Gospodarka odpadami

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), na terenie całego kraju powstał Wspólny System Segregacji Odpadów. Każda Gmina musi dostosować swój system segregacji do założeń przyjętych w Rozporządzeniu. W związku z tym od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Głogów Małopolski powstanie dodatkowa frakcja odpadów gromadzona w workach koloru niebieskiego przeznaczonych na papier. Druga ze zmian będzie polegać na innej kolorystyce worka przeznaczonego na odpady zielone i biodegradowalne - wcześniej szary, od nowego roku brązowy.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy sposób segregacji obowiązujący na terenie naszej Gminy. Główna zasada jest jednak wszędzie taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier a także opakowania szklane oraz opakowania wielomateriałowe. W Gminie Gogów Małopolski tworzywa sztuczne, metal oraz opakownaia wielomateriałowe zbierane są jako jedna frakcja - do worka żółtego natomiast szkło do worka koloru zielonego. Odpady pochodzenia roślinnego takie jak skoszona trawa lub resztki z pielęgnacji krzewów zbieramy w worki koloru brązowego. Papier będziemy segregować w workach koloru niebieskiego. Przy tak przyjętym systemie do segregacji wystarczą cztery pojemniki. Zbieranie razem tworzyw sztucznych wraz z metalem oraz opakowań wielomateriałowych, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych, szkła i papieru pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić w zakładce PSZOK na tej stronie.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei. Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni. Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do śmieci zmieszanych. Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

 

WOREK ZIELONY - SZKŁO

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
- butelki szklane po napojach i żywności - porcelany i ceramiki
- butelki po napojach alkoholowych - doniczek
- szklane opakowania po kosmetykach - żarówek i lamp neonowych, fluoroscencyjnych i rtęciowych
- słoiki szklane - szkła stołowego, okularowego i żaroodpornego
- inne opakowania ze szkła białego itp. - fajansu
  - ekranów i lamp telewizyjnych
  - luster i szyb samochodowych

 

WOREK ŻÓŁTY - TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych - zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych - puszek i pojemników po farbach i lakierach
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach) - zużytych baterii i akumulatorów
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp. - części samochodowych
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie - opakowań po olejach silnikowych
- aluminiowe puszki po napojach i sokach - opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
- puszki po konserwach - plastikowych zabawek
- folię aluminiową - butelek i pojemników z zawartością
- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach  
 

WOREK BRĄZOWY - ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
- gałęzie drzew i krzewów - kości zwierząt
- liście, kwiaty i skoszoną trawę - mięsa i padliny zwierząt
- trociny i kore drzew - drewna impregnowanego
- obierki z owoców i warzyw - płyt wiórowych i MDF
  - leków
  - odchodów zwierząt
  - popiołu z węgla kamiennego

 

WOREK NIEBIESKI - PAPIER

 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
- torby i worki papierowe - ubrań
- papier pakowy - zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
- zeszyty i książki - pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki - tapet
- gazety i czasopisma - papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
- katalogi, ulotki, prospekty - kartonów po mleku i napojach
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) - papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
  - papieru lakierowanego i powleczonego folią
  - ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych